ວີດີໂອ

ຊາວໄທລຸ່ມນໍ້າຂອງຍື່ນ ໜັງສື ຕໍ່ສານ ຕື່ມອີກ

2020-02-19

ຊາວໄທ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຍື່ນໜັງສືເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ສານໄທ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຊາວໄທ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ

ເຕັມຫນ້າ