ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-10-04-2015(ຈົບ)

2015-10-19

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ມີ ໜີ້ສິນ 9 ພັນຕື້ ກີບ ໃຜ ຈະເປັນຄົນ ໃຊ້ໜີ້?

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ