ວີດີໂອ

ມໍຣະດົກຫຼັງສົງຄາມ

2016-09-07

ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ ໜ່ວຍພຍາບານ ເຄື່ອນທີ່ ອອກໄປປິ່ນປົວ ຜູ້ບາດເຈັບ ຈາກ ຣະເບີດ ແຕປາງສົງຄາມ ແຕກໃສ່, ຫຼາຍໆພັນຄົນ ຍັງຕ້ອງທົນທຸກ ທໍຣະມານ ຍ້ອນ ເສັຽອົງຄະ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ມໍຣະດົກຫຼັງສົງຄາມ legacy war laos

ເຕັມຫນ້າ