ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-10-04-2015_2

2015-10-18

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ມີ ໜີ້ສິນ 9 ພັນຕື້ ກີບ ໃຜ ຈະເປັນຄົນ ໃຊ້ໜີ້?

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ