ວີດີໂອ

ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ / ການພັທນາທີ່ຍືນຍົງ

2015-12-14

ວິສັຍທັສ ແລະ ປຣັຊຍາ ໃນການ ພັທນາ ແບບ ຍືນຍົງ ຫຼື ການພັທນາ ທີ່ ບໍ່ ທໍາລາຍລ້າງ ຕົນເອງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
sombath somphone

ເຕັມຫນ້າ