ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວເຮັດວຽກໃຫ້ຈີນ ບໍ່ແມ່ນ ເຣື່ອງງ່າຍ

2020-01-31

ປະຊາຊົນລາວ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ກັບ ບໍຣິສັດຈີນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຣາຍໄດ້ດີ ແຕ່ສະພາບ ການເຮັດວຽກ ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍດີ ປານໃດ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ບໍຣິສັດຈີນ ຄົນງານລາວ

ເຕັມຫນ້າ