ວີດີໂອ

Mekong river rising

2016-08-28

ຣະດັບ ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ສິງຫາ 2016

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
mekong river rising ແມ່ນໍ້າຂອງ

ເຕັມຫນ້າ