ວີດີໂອ

ທ່ອງທ່ຽວລົງຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ

2009-12-22

ນໍ້າຂອງ ເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມຍາວ ອັນດັບ 10 ຂອງໂລກ ທີ່ລໍ່ລ້ຽງຊີວິດ ເຖິງ 70 ລ້ານຄົນ, ແລະ ຈຸດເຣີ່ມຕົ້ນ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຕ້າຈູ,.

ເຕັມຫນ້າ