ວີດີໂອ

ວັນເດັກນ້ອຍສອງຝັ່ງຂອງ ລາວ-ໄທ

2020-01-24

ການສະແດງ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງສາຣະວັນ ແລະ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ ມາເຂົ້າຮ່ວມກິຈກັມ ວັນເດັກນ້ອຍ 2 ຝັ່ງຂອງ ຢູ່ເມືອງ ໂຂງຈຽມ, ແຂວງ ອຸບົນຣາຊທານີ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ວັນເດັກນ້ອຍ ສອງຝັ່ງຂອງ ລາວ-ໄທ

ເຕັມຫນ້າ