ວີດີໂອ

ນໍ້າຂອງຂຶ້ນລົງຜິດປົກກະຕິ ຍ້ອນເຂື່ອນ: ຊາວປະມົງໄທ

2019-10-31

ຊາວປະມົງໄທ ໃນເຂດ ເມືອງປາກຊົມ ແຂວງເລີຍ ປະເທດໄທ ຕ່າງເວົ້າ ເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ "ນໍ້າຂອງຂຶ້ນລົງ ຜິດທັມມະຊາດ" ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ ແນ່ນອນ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຊາວປະມົງໄທ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ