ວີດີໂອ

ຫໍພິພິທພັນຂ່າວ

2009-09-28

ຫໍພິພິທພັນຂ່າວ ເປັນຫໍເກັບກຳຂ່າວ ເປັນສຖາບັນທີ່ ບອກເລົ່າເຖິງຄວາມ ເປັນມາຂອງຂ່າວ ເປັນສຖານທີ່ ໃນລັກສນະໃຫ້ ຜູ້ຄົນເຂົ້າຊົມ ແບບທັສນະສຶກສາ, ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມ ສຳຄັນຂອງການ ມີເສຣີພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ແລະຂີດຂຽນ. ປະຊາຊົນ ມີສິດທີ່ຈະຮູ້, ນັກຂ່າວມີສິດ ບອກໃຫ້ຮູ້ ໃນເຫດການ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ແຕ່ລະວັນ ຂອງໂລກພາຍ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ. ສຖານບັນນີ້ ສະແດງເຖິງ ສິດເສຣີພາບ ແລະຈະຢູ່ຄຽງຄູ່ ກັນໄປກັບຄຳວ່າ ປະຊາທິປະຕັຍ.

ເຕັມຫນ້າ