ວີດີໂອ

ເຫດຂໍ້ຂັດແຍ້ງຊາຍແດນ ລາວ-ກໍາພູຊາ

2016-05-17

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາວ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີເຫດການ ເຄັ່ງຕຶງ ແນວໃດ ເກີດຂຶ້ນ ໃນ ບໍຣິເວນ ຊາຍແດນ ລາວ ແລະ ກຳພູຊາ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
laos cambodia border

ເຕັມຫນ້າ