ວີດີໂອ

ໂຄງການພັທນາໃນລາວ

2019-11-11

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີແຜນຊ່ອຍເຫຼືອ ໂຄງການພັທນາ ໂຄ່ງຮ່າງພື້ນຖານ ໃນລາວ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ໂຄງການພັທນາ ໂຄ່ງຮ່າງພື້ນຖານ ໃນລາວ

ເຕັມຫນ້າ