ວີດີໂອ

ດິນຍຸບແຕກແຫງເຂດເຮືອນ ຈັດສັນ ນໍ້າອູ-3

2020-11-20

ເກືອບ 1 ເດືອນ ຍັງບໍ່ມີ ພາກສ່ວນໃດ ແກ້ໄຂ ເຣື່ອງດິນຍຸບ ແຕກແຫງ ຢູ່ ບ້ານສົບຂີງ ເຂດ ເຮືອນຈັດສັນ ຂອງ ໂຄງການ ເຂື່ອນນໍ້າອູ 3 ແຂວງ ຫລວງພຣະບາງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ດິນຍຸບແຕກແຫງ ນໍ້າອູ-3 chinareach

ເຕັມຫນ້າ