ວີດີໂອ

ຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຂອງ ບົກແຫ້ງ ຕອນ 2

2020-01-02

ຊາວບ້ານໃນເຂດ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ເຄີຍຄິດ ວ່າຈະໄດ້ຈັບ ນົກແອ່ນ ໄປຂາຍເພື່ອ ລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ແຕ່ເມື່ອວ່າ ປູປານານໍ້າ ຂາດຫາຍ ກໍຕ້ອງໄດ້ ຫາທາງອອກ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ນົກແອ່ນ ເມືອງສັງທອງ

ເຕັມຫນ້າ