ວີດີໂອ

ຜົນເສັຽຫາຍເກີດຈາກເຂື່ອນ ເຊປຽນ ແຕກ

2019-04-17

ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກ ເປັນເຫດພັຍພິບັດ ຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

ເຕັມຫນ້າ