ວີດີໂອ

ການຫາປາຂອງຊາວປະມົງ ເຂດ ຊຽງຄານ

2020-02-19

ການຫາປາຂອງຊາວປະມົງ ຢູ່ເຂດ ຊຽງຄານ ທຸກມື້ນີ້ ລໍາບາກຫຼາຍ ຫາເໝິດມື້ ກໍບໍພໍໄດ້ຂາຍ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ການຫາປາ ຊາວປະມົງ ເຂດຊຽງຄານ

ເຕັມຫນ້າ