ວີດີໂອ

ວັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ ສາກົນ

2019-08-30

ເນື່ອງໃນ "ວັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ ສາກົນ" ຫຼາຍອົງກອນ ໄດ້ມີການຈັດເສວະນາຂຶ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ຜູ້ນໍາຂອງທຸກປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ໃນບັນຫານີ້ ຢ່າງຈິງຈັງ...

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ວັນຜູ້ຫາຍສາບສູນສາກົນ

ເຕັມຫນ້າ