ວີດີໂອ

ໜ່ວຍງານຕ້ານ ຄ້າມະນຸດ ຂອງໄທ ລົງພື້ນທີ່

2017-09-10

ໜ່ວຍງານ ຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ຂອງໄທ ລົງພື້ນທີ່ ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ລາວ-ໄທ ທີ່ມັກມີ ນາຍໜ້າ ຊອກຫາຄົນ ໄປຂາຍຕໍ່, ຈຸດປະສົງ ຂອງໜ່ວຍງານ ກໍເພື່ອ ເຕືອນ ປະຊາຊົນ ເຖິງພັຍ ອັນຕລາຍ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
້ີhuman-trafficking laos thailand border

ເຕັມຫນ້າ