ວີດີໂອ

ຣັຖບານລາວຄວນປະຕິຮູບ ສິດທິມະນຸດ

2019-09-17

ພາກປະຊາສັງຄົມ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັຖບານລາວ ປະຕິຮູບ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນລາວ ໂດຍໃຫ້ ການເຄົາຣົບເສຣີພາບ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນລາວ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການແຊກແຊງ ໃນການຈັດ ກິຈກັມໃດໆ ທີ່ ສະແດງອອກ ຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຣັຖບານລາວ ສິດທິມະນຸດ

ເຕັມຫນ້າ