ວີດີໂອ

ຊາວບ້ານຢຶບ ເສັຽດິນ ແລ້ວຖືກຄຸກ

2019-08-13

ຊາວບ້ານຢຶບ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອ ປົກປ້ອງ ທີ່ດິນ ຜົນສຸດທ້າຍ ກໍເສັຽດິນ ແລ້ວ ຖືກສານຕັດສິນ ຈໍາຄຸກ ບາງຄົນ 3 ປີ ແຕ່ ທ່ານ ສຸວັນ ແມ່ນ 6 ປີ...

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ບ້ານຢຶບ ແຂວງເຊກອງ ທ່ານສຸວັນ

ເຕັມຫນ້າ