ວີດີໂອ

ເຂື່ອນນ້ຳຂອງ ກັບຜົນກະທົບທີ່ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້

2019-10-28

Mr. Bruce Shoemaker, ເປັນນັກວິຈັຍ ອິສຣະ ທີ່ໄດ້ສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເຂື່ອນ ນ້ຳຂອງ ກັບຜົນກະທົບ ທີ່ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້ ...

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ ນ້ຳຂອງ

ເຕັມຫນ້າ