ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 08-07-2016

2016-08-07

ການຕັດໄມ້ ແລະ ການຍົກເລີກ ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ ໄມ້ ຢູ່ ແຂວງ ບໍຣິຄຳໄຊ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ