ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-11-01-2015(ຈົບ)

2015-11-10

ສປປ ລາວ ບໍ່ຖືກຮັບ ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກ ສະພາ ສິດທິ ມະນຸດ ຂອງ ອົງການ ສະຫະ ປະຊາຊາດ, ຊຶ່ງ ເປັນໄປຕາມ ທັສນະ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການ ສິດທິ ມະນຸດ ໄດ້ ຄາດການ ໄວ້.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ