ວີດີໂອ

ວັນກຳເນີດກອງທັບ ແຫ່ງ ພຣະຣາຊອານາຈັກ ລາວ ຄົບຮອບ 69 ປີ

2019-04-04

ພິທີສເລີມສລອງ ແລະ ຣະລຶກເຖິງ ວັນຄ້າຍວັນກຳເນີດ ກອງທັບ ແຫ່ງ ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ຄົບຮອບ 69 ປີ, 23 ມີ​ນາ 2019

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ວັນກຳເນີດກອງທັບ ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ laos royal army-day

ເຕັມຫນ້າ