ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 04-03-2016

2016-04-04

ການລົງທຶນຂອງຈີນ ຢູ່ສປປລາວ ທີ່ສ້າງມົລພິດໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງປະຊາຊົນຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບເຄາະ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ