ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-10-18-2015

2015-11-01

ໂຄຕາ ການ ຕັດໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປລາວ ບໍ່ ກົງກັບ ຕົວເລກ ການສົ່ງ ໄມ້ອອກ ໄປ ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ