ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 07-31-2016

2016-07-31

ການຈ່າຍ ຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ດິນ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ສຳປະທານ ຕ່າງໆ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ