ວີດີໂອ

ທາງການລາວຟ້າວສລຸບ ຄະດີ ນາງໝວຍ

2019-09-18

ອົງການສິດທິມະນຸດສາກົນ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ທາງການລາວ ມີຄໍາຕັດສິນໄວ້ຮຽບຮ້ອຍ ສໍາລັບ ຜູ້ວິຈານ ຕິຕຽນ ທາງການ, ບໍ່ກ່ຽວວ່າ ຄໍາວິຈານນັ້ນ ແມ່ນຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ !

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຄະດີ ນາງໝວຍ

ເຕັມຫນ້າ