ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 03-06-2016

2016-03-07

ການອອກ ຫວຍ ພັທນາ ໃນສາຍຕາ ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ ຄິດວ່າ ເປັນແນວໃດ ມີຄວາມ ໂປ່ງໄສ ຫຼືບໍ່ ແລະ ນາຍທຶນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສ້າງ ຄວາມໄວ້ເນື້ອ ເຊື່ອໃຈ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໄດ້ ຊໍ່າໃດ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
laotalk ລົມເຣື້ອງຂ່າວ

ເຕັມຫນ້າ