ວີດີໂອ

ລາວ ກັມພູຊາ ຖອນທະຫານ

2019-09-19

ກອງທະຫານ ກຳພູຊາ ແລະ ກອງທະຫານລາວ ໄດ້ຖອນກໍາລັງ ອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊາຍແດນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງພະວິຫານ ຂອງກໍພູຊາ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ປີ 2019 ເວລາ 11:00 ເຊົ້າ ຕາມເວລາຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພາຍຫລັງທີ່ ໃນ ເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ, ເກີດມີບັນຫາ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ບາງຢ່າງ ແຕ່ກໍສາມາດ ຕົກລົງກັນໄດ້.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ທະຫານ ລາວ ກັມພູຊາ

ເຕັມຫນ້າ