ວີດີໂອ

ບ້ານນາຊອນບໍ່ພໍໃຈ ລາຄາ ທີ່ດິນຕໍ່າ

2019-05-28

ຊາວບ້ານນາຊອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ຍອມເສັຽດິນ ໃຫ້ໂຄງການ ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ເຕັມຫນ້າ