ວີດີໂອ

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

2017-02-23

ກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ຣະດັບ ພາກພື້ນ ຂອງຄນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງ MRC 2 ມື້ ທີ່ຫຼວງພຣະບາງ ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ພາກສ່ວນ ທີ່ ມີສ່ວນໄດ້ ສ່ວນເສັຽ 180 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມຫາຣື ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງວຽກງານ ການສືກສາ ເຣື່ອງການ ພັທນາ ຍືນຍົງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
mrc mekong river dams

ເຕັມຫນ້າ