ວີດີໂອ

ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ມ.ຈໍາພອນ ຂ.ສວັນນະເຂດ

2019-09-09

ນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານສະຄືນ ບ້ານແກ້ງກອກ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສວັນນະເຂດ... ຊາວບ້ານ ຜູ້ມີເຮືອ ມີອາຫານແຫ້ງ ແລະ ນໍ້າດື່ມ ກໍອອກແຈກຢາຍ ໃຫ້ຜູ້ຂັດສົນ ໃນຍາມຍາກ...

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານສະຄືນ ບ້ານແກ້ງກອກ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສວັນນະເຂດ

ເຕັມຫນ້າ