ວີດີໂອ

ແມ່ນໍ້າຂອງໃນສະພາບ ວິກິດ

2020-02-21

ນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່າວວ່າ ແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມ ຈາກ ໂຄງການ ສ້າງເຂື່ອນຂນາດໃຫຍ່ ໃນປະເທດ ຈີນ ລາວ ແລະ ກັມພູຊາ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນສະພາບວິກິດ

ເຕັມຫນ້າ