ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 04-24-2016

2016-04-25

ຜູ້ນໍາຊຸດໃໝ່ ຂອງ ສປປລາວ ຈະນໍາການ ປ່ຽນແປງ ຫຍັງແດ່ ມາສູ່ ປະເທດຊາດ ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນ ຈະກຸ້ມຢູ່ ກຸ້ມກິນ ຫຼື ພໍມີສິດ ປາກໄດ້ ໄອດັງ ແດ່ບໍ່.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ