ວີດີໂອ

ນໍ້າຖ້ວມ ມ.ຍົມມະລາດ ຂ.ຄໍາມ່ວນ

2019-09-11

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມລ່າສຸດ ເຂດເມືອງ ຍົມມະລາດ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ນໍ້າຖ້ວມ ມ.ຍົມມະລາດ ຂ.ຄໍາມ່ວນ

ເຕັມຫນ້າ