ນາງໝໍອອກປະຕິບັດ ວຽກງານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ບັນດາ ແມ່ລູກອ່ອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ສັມພາດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແມ່ແລະເດັກ

ການເບິ່ງແຍງ ສຸຂພາບ ຂອງ ແມ່ແລະເດັກ ຖືວ່າມີ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ແມ່ຍິງທຸກຄົນ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວສູ່ ການເປັນແມ່ ນັ້ນ ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການເບິ່ງແຍງ ຕົນເອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເຕັມຫນ້າ