ສະພາບແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ

ໄທ ວ່ານໍ້າຂອງແຫ້ງຍ້ອນ ເຂື່ອນຈີນ

ປະເທດໄທ ຈະຍົກບັນຫາ ຄວາມກັງວົນ ຂອງຊຸມຊົນ ເຂດ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຍ້ອນນໍ້າຂອງ ບົກແຫ້ງ ໃນ ປັດຈຸບັນ ສເນີຕໍ່ ກອງປະຊຸມ ຄນະກັມມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ຢູ່ລາວ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2020.

ເຕັມຫນ້າ