ພາຍໃນກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34 ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ

ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34

ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34 ຢູ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ,

ເຕັມຫນ້າ