ບົດວິເຄາະ

ຣັຖບານ ສປປລາວ ຕິດໜີ້ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງ ມະຫາສານ ເປັນຕົ້ນ ທະນາຄານ ພັທນາເອເຊັຽ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຕິດໜີ້ ຈີນ ປະເທດດຽວ ກໍຍັງເຖິງ 1 ຕື້ 600 ປາຍລ້ານ ໂດລາ ສະຫະຣັຖ.( ຮູບຖ່າຍ ເດືອນມິຖຸນາ 2019 )

ຣັຖບານລາວຕິດໜີ້ ຈີນ 1.6 ຕື້ ໂດລາ

ຣັຖບານ ສປປລາວ ຕິດໜີ້ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງ ມະຫາສານ ເປັນຕົ້ນ ທະນາຄານ ພັທນາເອເຊັຽ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຕິດໜີ້ ຈີນ ປະເທດດຽວ ກໍຍັງເຖິງ 1 ຕື້ 600 ປາຍລ້ານ ໂດລາ ສະຫະຣັຖ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ