ບົດວິເຄາະ

ກະຊວງຍຸຕິທັມ ສປປ ລາວ

ຊາວລາວບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນ ຣະບົບ ຍຸຕິທັມ

ເປັນຫຍັງ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຍການ ແລະ ຣະບົບ ຍຸຕິທັມ ຂອງລາວ ແລ້ວ ເມື່ອ ເປັນແນວນັ້ນ ປະຊາຊົນ ຈະຫັນໜ້າ ໄປເພິ່ງໃຜ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ