ບົດວິເຄາະ

ວັນທີ 23 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2020, ຄະນະປະທ້ວງ ໄດ້ໄປຊຸມນຸມກັນ ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າຄຸກ ຄອງເປຣມ, ບາງກອກ ປະເທເໄທຍ

ການປະທ້ວງທີ່ໜ້າຮຽນຮູ້ ຢູ່ໄທຍ

ປະຊາຊົນ, ນັກວິຊາການລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າ ການປະທ້ວງ ຢູ່ປະເທດໄປ ເປັນບົດຮຽນ ສຳລັບ ຄົນລາວ ກ່ຽວກັບ ເສຣີພາບ ໃນການຮັບຮູ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເສຣີພາບ ໃນການສະແດງ ຄວາມຄິດເຫັນ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ