ນາຍທະຫານລາວ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ທະຫານຮັກສາການ ເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ກັມພູຊາ

ຊາຍແດນລາວ-ກັມພູຊາ ກັບມາ ເຄັ່ງຕຶງ

ສະຖານະການ ຢູ່ ຊາຍແດນ ລາວ-ກັມພູຊາ ເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນອີກ ຄັ້ງນຶ່ງ ທະຫານ ທັງສອງຝ່າຍ ປະຈຳຊາຍແດນ.

ເຕັມຫນ້າ