ທ່ານ ບຸນທັນ ທັມມະວົງສ໌, ອະດີດນັກໂທສການເມືອງ ທີ່ປະເທສລາວ ໃນຣະຫວ່າງທີ່ທ່ານຖືກກັງຂັງ ໃນຄຸກນັກໂທສຕ່າງປະເທສ ບ້ານໂພນຕ້ອງ, ເມືອງຈັນທະບູຣີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຖ່າຍພາບເມື່ອ: 4 ປີຜ່ານມາ)

ສໍາພາດອະດີດນັກໂທດ ການເມືອງ ທ່ານ ບຸນທັນ ທັມມະວົງສ໌

ເປັນເວລາ 4 ປີ ເຕັມ ທີ່ ທ່ານ ບຸນທັນ ທັມມະວົງສ໌ ອະດີດ ນັກໂທສ ການເມືອງລາວ ເຊື້ອຊາຕລາວ ສັນຊາຕໂປແລນ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ໃນຄຸກ ທີ່ ປະເທສລາວ.

ເຕັມຫນ້າ