ຊາຍໜຸ່ມລາວຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ ຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ແລ້ວໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້

ພະນັກງານອາສາສມັກ ໝົດຫວັງ ໄດ້ເປັນຣັຖກອນ

ພະນັກງານ ອາສາສມັກ ໃນອົງກອນຂອງຣັຖ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຂາດຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າ ເປັນຣັຖກອນ.

ເຕັມຫນ້າ