ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ອາສັຍຢູ່ຕອນລຸ່ມ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ສາຍນໍ້າຄືສາຍລໍ່ລ້ຽງຊີວິດ ນັບຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ

ຈີນ ຕົກລົງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ຈີນ ຕົກລົງ ແບ່ງປັນ ຂໍ້ມູນແມ່ນໍ້າຂອງ ຕລອດປີ ກັບ ຄະນະກັມມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົລ.

ເຕັມຫນ້າ