ຫໍພິພິຕຕະພັນ ວາງສະແດງເຄື່ອນທີ່ ຂອງ ສູນລາວສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໜັກ ເລັງໃສ່ ອົພຍົບຈາກລາວ

ສັມພາດ ດຣ.ວິນຍາ ສາຍສະມຸດ ຈາກ ສູນລາວສຶກສາ

ສັມພາດ ດຣ.ວິນຍາ ສາຍສະມຸດ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນລາວສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການສ້າງຕັ້ງ ຫໍພິພິດຕະພັນ ວາງສະແດງ ເຄື່ອງຂອງ ຊາວອົພຍົບ ຈາກລາວ ມາສເນີທ່ານ

ເຕັມຫນ້າ