ອ່ານຈົດໝາຍ, ຄວາມ​ຄຶດ​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງທ່ານ ສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອເຜີຍແພ່ ທັສນະ, ແນວຄິດ ທີ່ສ້າງສັນ, ແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ ສູ່ກັນຟັງ.

ຈ.ມ ຈາກຜູ້ຟັງ 10/19/19

ຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວ ເສຖກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ ບໍ່ຮ່ວມມື ທາງການ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຊາວບ້ານ ຖືກຈັບ ຍ້ອນບໍ່ຍອມເຊັນ ມອບທີ່ດິນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວ ຈັບຄົນຈີນ ທີ່ເຮັດຜິດກົດຫມາຍໃນລາວ 100 ປາຍຄົນ ສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ບ້ານທ່າເຮຶອ ເມືອງບໍຣິຄັນ ແຂວງ ບໍຣິຄັນໄຊ ກັງວົນນໍາ ສວນກ້ວຍຈີນ ໃຊ້ສານເຄມີ ອັນຕລາຍ ທີ່ ຈະ ສົ່ງຜົລກະທົບ ຕໍ່ ຄົນ, ສັດລ້ຽງ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເຕັມຫນ້າ