ຢາເສພຕິດ

ສວນປູກຝິ່ນ ໃນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ທາງການຫຼວງນໍ້າທາ ຕັດຕົ້ນຝີ່ນ ຖິ້ມ

ທາງການ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ທໍາລາຍຕັດ ຕົ້ນຝີ່ນ ທີ່ ປະຊາຊົນ ລັກປູກ ຈໍານວນ 1.2 ເຮັກຕາ

ເຕັມຫນ້າ