ຢາເສພຕິດ

ຢາບ້າ ແລະ ເຮໂຣອິນ ທີ່ ຕໍາຣວດປາບປາມຢາເສບຕິດ ຍຶດມາໄດ້ ເມື່ອ ປີ 2019

ຄະດີຄ້າຢາຣາຍໃຫຍ່ ຄືບຄານ ຄ້າງຄາ

ປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ເຫັນວ່າ ເງິນ ແລະ ຊັບສິນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢຶດໄດ້ຈາກ ພວກ ຄ້າຢາເສບຕິດ ເອົາໄປເຮັດຫຍັງ ແດ່ແລ້ວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ການດຳເນີນ ຄະດີ ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ຣາຍໃຫຍ່ ເປັນແນວໃດ.

ເຕັມຫນ້າ