ຣັຖບານລາວ ໂຄສະນາ ຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ໃນທຸກແຂວງ ຕິດກັບຊາຍແດນ

ນາງຫຼ້າ (ນາມສົມມຸດ) ຕິດຕໍ່ ທາງບ້ານ ໄດ້ແລ້ວ

ແມ່ຍິງລາວ ຢູ່ ບ້ານຫາດຄູ້ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ໄປກັບ ຜົວຄົນຈີນ ຕິດຕໍ່ຫາ ທາງບ້ານ ຢູ່ລາວບໍ່ໄດ້ ຕັ້ງ 1 ປີນັ້ນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ ມາແລ້ວ ຍ້ອນຜົວ ອະນຸຍາດ.

ເຕັມຫນ້າ