ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຄົນກາງຄືນ

ທາງການລາວຈິງຈັງ ຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ

ທາງການລາວ ຈິງຈັງ ຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຄສະນາ ເຕືອນ ເຣື່ອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງ ການຄ້າມະນຸດ.

ເຕັມຫນ້າ