ເຂດນອກເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສວັນນະເຂດ

ແມ່ຍິງລາວຖືກຍົວະໃຫ້ ຮັບຈ້າງ ຖືພາ

ແມ່ຍິງລາວ 2 ຄົນ ຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ພາຍຫຼັງ ຖືກຕົວະ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຈີນ ແຕ່ຖືກຍົວະໃຫ້ ຮັບຈ້າງຖືພາ.

ເຕັມຫນ້າ