ພີທິຈູດທໍາລາຍ ຢາເສບຕິດ ເມື່ອປີ 2019 ທີ່ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຢາເສພຕິດຣະບາດຢູ່ ລາວ

ການຣະບາດ ຂອງ ຢາເສບຕິດ ຢູ່ ປະເທດລາວ ຍັງໜັກໜ່ວງ ຈົນມາຮອດ ປັດຈຸບັນ.

ເຕັມຫນ້າ