ທາງການ ສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ຢູ່ດ່ານຜ່ານແດນ: ຊາວຈີນ ຈຳນວນຫລາຍຫລັ່ງໄຫລ ອອກຈາກປະເທດລາວ ກັບໄປຍັງປະເທດຈີນ 31 ມີນາ 2020.

ຊາວບ້ານຂໍໃຫ້ສີດຢາ ຂ້າເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

ຫລາຍບ້ານ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19.

ເຕັມຫນ້າ