ນັກຮຽນລຽນແຖວຍາວຢຽດ ເພື່ອກວດອຸນຫະພູມ ຮ່າງກາຍ ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ

ຫຼາຍໂຮງຮຽນຂາດອຸປກອນ ຕ້ານ ໂຄວິດ-19

ໂຮງຮຽນ ຫຼາຍແຫ່ງ ເປີດຮຽນ ທຸກຣະດັບ ຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ປະຕິບັດ ມາຕການ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນຂາດເຂີນ ອຸປກອນ.

ເຕັມຫນ້າ