ຕາມທ້ອງຖນົນ ຕາມໂຮງໝໍ ໃນທົ່ວປະເທດ ຄວາມຕ້ອງການເລືອດ ສໍາລັບຄົນປ່ວຍ ມີຂຶ້ນທຸກວິນາທີ

ຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ຄັງເລືອດ ຕົກຕໍ່າ

ບາງແຂວງຂອງລາວ ເລືອດສໍາຮອງ ບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອ ຊ່ອຍຄົນເຈັບ ຍ້ອນຜູ້ ບໍຣິຈາກ ເລືອດ ມີໜ້ອຍ ແລະໜ່ວຍຮັບ ບໍຣິຈາກ ເລືອດ ເຄື່ອນທີ່ ບໍ່ມີ ງົບປະມານ ທີ່ຈະໄປຮັບ ການບໍຣິຈາກ.

ເຕັມຫນ້າ