ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຊ່ອຍເຫຼືອ ຂ.ຊໍາເໜືອ (ຕໍ່)

2013-05-21
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ
ເດັກນ້ອຍໃນໝູ່ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸປຖັມ ຈາກ SOS Children´s Village SAMNEUA
ເດັກນ້ອຍໃນໝູ່ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸປຖັມ ຈາກ SOS Children´s Village SAMNEUA
Manuela Radman / RADMANJATA

 

ທ່ານ ດາວເຮືອງ ເພັດປະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກນ້ອຍ SOS ຢູ່ ເມືຶອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເວົ້າວ່າ ການເບິ່ງແຍງ ເດັກນ້ອຍ ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີໂອກາດ ສ້າງ ອະນາຄົດ ແລະ ສາມາດ ເພິ່ງ ຕົນເອງໄດ້ ເປັນວຽກງານ ມະນຸສທັມ ທີ່ ພະນັກງານ ທຸກຄົນ ຕ້ອງມີ ຄວາມ ເສັຽສລະ. ສົມເນ ຂໍສະເໜີການສັມພາດ ຕອນທີ່ 2

ເຕັມຫນ້າ