ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກ ສວນກ້ວຍ ຂອງ ນັກລົງທຶນຈີນ

ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສວນກ້ວຍ ຂອງຈີນ ທະວີຄູນ

ສວນກ້ວຍຈີນ ຫຼາຍແຫ່ງ ໃນລາວ ຍັງ ລັກຖິ້ມ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຕາມພູ ແລະ ຕາມຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງໜັກ.

ເຕັມຫນ້າ