ປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງສນາມໄຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການ ອອກໄປກວດກາ ເບິ່ງຊີວິດການເປັນ ຂອງພວກຂະເຈົ້າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ແດ່ ເພາະລໍາບາກຫຼາຍ

ມ.ສນາມໄຊ ຜູ້ປະສົບພັຍ ຂາດນໍ້າໃຊ້

ຜູ້ປະສົບພັຍ ເຂື່ອນແຕກ ຢູ່ ເມືອງສນາມໄຊ ຂາດເຂີນ ນໍ້າໃຊ້ ຈົນເກີດການ ແຍ່ງຊິງ ນໍ້າ.

ເຕັມຫນ້າ