ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເມືອງກາສີ ຫາ ເມືອງນານ ເມື່ອປີ 2018 ຊຶ່ງທາງການທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນມາຕລອດ ໃນເຣື້ອງຄວາມ ປອດພັຍ (ຮູບຈາກແຟ້ມ)

ທາງການເຕືອນໃຫ້ເວັ້ນ ເສັ້ນທາງ ກາສີ - ມ.ນານ

ທາງການ ແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງ ການໃຊ້ ເສັ້ນທາງ ກາສີ-ເມືອງນານ ຍ້ອນເຫັນວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ອັນຕະລາຍ.

ເຕັມຫນ້າ