ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດໂຄງການ ສ້າງເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ

ເຂື່ອນ ທໍາຣາຍຣະບົບນິເວດ: ນັກວິຊາການ

ເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ ຕຽມໂຍກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ແລະ ອາຈສ້າງຂຶ້ນ ທ້າຍປີນີ້ ແຕ່ ນັກວິຊາການ ເວົ້າວ່າໂຄງການ ເຂືື່ອນແຫ່ງນີ້ ແມ່ນບໍ່ດີ ສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຣະບົບ ນິເວດ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ເຕັມຫນ້າ