ພາບ ໄຟໄໝ້ປ່າສງວນ ພູຫີຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໝອກຄວັນໄຟໄໝ້ປ່າ ພາກເໜືອ ສ້າງບັນຫາ

ບັນຫາ ໝອກຄວັນ ໃນ ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງລາວ ຍັງຮ້າຍແຮງ ຍ້ອນໄຟໄໝ້ປ່າ ປັດຈຸບັນ ກໍຍັງມອດ ບໍ່ທັນໝົດ ເທື່ອ.

ເຕັມຫນ້າ