ເຂຶ່ອນ ໄຊຍະບູຣີ

ຊ່ຽວຊານລາວຢືນຢັນ ເຂື່ອນ ມີປໂຍດ

ນັກຊ່ຽວຊານ ເຂື່ອນ ໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ສ້າງ ຜົລປະໂຫຍດ ອັນມະຫາສານ ຕໍ່ ການພັທນາ ເສຖກິດ.

ເຕັມຫນ້າ