ສະພາບຂອງພື້ນທີ່ ໃນເຂດບ້ານທ່າລີ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ  ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດ ອ່າງນໍ້າເປື້ອນ ໄຫລລົງໃສ່ຫ້ວຍ

ໂຮງງານເຄືອແຫມຍັງຖືກ ສັ່ງປິດ

ໂຮງງານ ເຄືອແຫມ ຢູ່ ເມືອງບໍຣິຄັນ ແຂວງ ບໍຣິຄໍາໄຊ ແກ້ໄຂ ນໍ້າເປື້ອນແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປິດ ໂຮງງານເທື່ອ.

ເຕັມຫນ້າ